ESG rapportage een zware last? Uitdagingen vragen om oplossingen!

Is uw onderneming klaar voor de toekomst van duurzaamheidsrapportage? Ontdek hoe u voorop kunt blijven lopen met de nieuwe CSRD-vereisten die vanaf 2025 gelden.

Wat staat er te gebeuren:

De zogenaamde ESG rapportage zal voor veel Europese bedrijven een vast én verplicht onderdeel van de jaarrekening vormen. ESG staat voor “Environment, Social, Governance” en dat geeft aan dat een breed spectrum aan duurzaamheidszaken worden gemeten. Net als de “reguliere” jaarcijfers zal de ESG rapportage ook accountantscontroleplichtig zijn.

Dit is het gevolg van de nieuwe Europese richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportering voor ondernemingen, ook wel de CSRD genoemd (Corporate Sustainability Reporting Directive). De datum waarop ze aan deze verplichting moeten voldoen is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Vanaf het boekjaar dat begint in 2024 moeten grote ondernemingen die nu al verplicht rapporteren op basis van het Besluit Bekendmaking Niet-Financiële informatie een ESG-rapportage opnemen. Vanaf het boekjaar 2025 geldt de verplichting voor alle grote ondernemingen. Met ingang van boekjaar 2026 moeten alle beursgenoteerde mkb-ondernemingen een ESG-rapportage opnemen.

Wat is een “grote onderneming”:

Een grootbedrijf is een bedrijf met meer dan 250 medewerkers en/of meer dan € 25 miljoen netto-omzet en/of balanstotaal vanaf € 25 miljoen. Een goedverdienende dienstverlener met 50 personen kan dus al verplicht worden om een ESG rapportage op te stellen. Maar ook een startend uitzendbureau met 300 part-timers dat de € 25 miljoen omzet nog niet eens haalt.

Ook kleinere dochters van beursgenoteerde of grote ondernemingen kunnen met de CSRD verplichting te maken krijgen.

Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering (De uitdaging):

De verplichting om de ESG-rapportage op te nemen zal leiden tot een belangrijke wijziging in de huidige bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid. Ondernemingen moeten naast het ondernemen nu ook aandacht besteden aan duurzaamheid in de verschillende processen en hierover schriftelijk verantwoording afleggen.

Dat betekent dat bestuurders bewuster moeten omgaan met duurzaamheidsvraagstukken op het moment dat ze nieuwe zakelijke initiatieven starten en/of bestaande bedrijfsprocessen wijzigen. Maar waarschijnlijk nog veel belangrijker, ze moeten ook heel goed kijken hoe op basis van de bestaande bedrijfsprocessen de ESG rapportage kan worden opgesteld. Dit laatste zal voor veel bedrijven het meest cruciale zijn. Want zonder goede automatisering, zullen veel ondernemingen niet of nauwelijks in staat zijn om een ESG rapportage op te stellen zonder aanzienlijke extra kosten te maken.

Hoe dit aan te vliegen (De oplossing):

Ook al is de ESG rapportage nog niet verplicht voor uw bedrijf, is tijdig beginnen verstandig. Dit heeft als groot voordeel dat het benodigde proces goed in kaart kan worden gebracht en dat op een nuchtere manier de juiste beslissingen worden genomen.

Zoals ook de reguliere jaarcijfers niet altijd één bron hebben maar meerdere, zo zal de ESG rapportage nog veel meer bronnen hebben, zowel qua datasets als qua diversiteit van bronsystemen. Daarnaast is het van belang dat de bronvermelding wordt gedocumenteerd. En in het geval van aanpassing van de data voordat verdere verwerking kan plaatsvinden, dan dient de aanpassing ook gedocumenteerd te worden, met name de beslismomenten. Het gehele proces van datacollectie, dataverwerking en rapportage dient daarom transparant en traceerbaar te zijn aangezien het onderdeel is van accountscontrole.

Dit proces vraagt daarom om goede automatiseringsoplossingen maar ook om een goede implementatiemethode:

Wij verstaan hieronder:

  • Opzetten strategisch duurzaamheidskader
  • Duurzaamheidsmeting voor de CO2 footprint
  • Vaststellen van topics binnen de 3 kaders (Environment, Social, Governance), eventueel ook kader 4: Klanten en producten
  • Bepalen van KPIs
  • Datacollectie
  • Identificatie van bronnen
  • Opzetten van de rapportage en KPI-dashboard

Naast het tijdig beginnen, is dus ook de juiste aanpak heel belangijk.  Het uiteindelijke doel zal voor veel ondernemingen hetzelfde zijn. Het gaat er om een goed duurzaamheidsbeleid te voeren en dito rapportage te hebben, maar wel concurrerend te blijven!

Ervaren partners

Q7 Consulting en Kompasteam hebben meer dan 15 jaar ervaring in KPI rapportages en de bijbehorende automatiserings oplossingen. Zij zijn een samenwerking gestart om gezamenlijk een degelijke aanpak met een goede automatiseringsoplossing te kunnen bieden. Er zijn veel ESG-rapportagetools op de markt, maar de meeste tools lossen slechts een deel van het probleem op: de eindrapportage. Daar zit echter niet het probleem, wat de eindrapportage is op zich niet heel complex. De werkelijke uitdaging zit in het slim verzamelen en afdoende documenteren van de data. En daar hoort een goed proces bij.

Wilt u als onderneming concurrerend blijven en ook een goede ESG rapportage opzetten, stuur dan een e-mail om met ons contact op te nemen. Dan spreken we de mogelijkheden met u door.

Info@q7-consulting.com

info@kompasteam.nl